اخد اقامت از طریق سرمایه گذاری

اخد اقامت از طریق سرمایه گذاری

این نوع از مهاجرت متعلق به افرادی با توانایی بالای مالی می باشد.

برای سرمایه گذاری در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و دیگر کشورهایی که شرایط سرمایه گذاری دارند ، حداقل به مبلغ 500.000 دلار و حداکثر به 3.500.000 دلار نیاز است.

نکته دیگر که باید در نظر گرفت این است که سرمایه گذاری شرایط و گزینه های مختلفی دارد که شما می توانید گزینه مناسب با شرایط خود را انتخاب کنید، پیشنهاد ما مطالعه و تحقیق دقیق درباره هر کدام از گزینه ها است، چرا که هر کدام از گزینه ها، تفاوت زیادی با دیگری دارد. به عناون مثال، زمانی که شما شرایط دو ویزای سرمایه گذاری EB5 و E2 آمریکا را بررسی خواهید کرد، متوجه تفاوت زیادی خواهید شد.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در صورتی که اقامت موقت از طریق سرمایه گذاری اخذ نمایید، شما توانایی کنترل مبلغی که سرمایه گذاری کرده اید را تا چند سال ندارید و در عین حال شرایطی که از شما در بدو اخذ اقامت خواسته شده را می بایست تا زمان مقرر شده تکمیل نمایید.

اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری برای شما همانند دیگر راه های مهاجرت، مزایا و معایب مختص به خودش را دارد. تنها دلیل اینکه در این مورد به شما مطالعه و تحقیق دقیق توصیه می شود، حجم سرمایه ای است که شما می خواهید سرمایه گذاری کنید.

اشتراک گذاری این مطلب: